Little Rock и Frýdštejn

Руините на замъка Frýdštejn са един от трите крепости на област Яблакон. Не знаем точно времето на основаването. Дори не знаем точно кога е създаден имотът на Фрайдщайн. Знаем обаче, че това е собственост на Марквартика. През годината

Виж повече
Оставете коментар