Видеоклип и изкуствен интелект

Веднага ще публикуваме изцяло нов проект, който е в момента точно пред завършването. Наблюдавайте този проект, който ще позволи да се създаде помощ за напредъка на машинното обучение

Виж повече
Оставете коментар

изкуствен интелект

Изкуствената интелигентност (UI, English Artificial Intelligence, AI) е специалност, която се занимава със създаването на машини, показващи признаци на интелигентен поведение. Определянето на понятието "интелигентно поведение" е все още предмет на дискусия, най-често като се има предвид

Виж повече
Оставете коментар