Pinnacle Студио 21 Ultimate

Pinnacle Studio е видео редактираща програма, първоначално разработена от Pinnacle Systems като потребителско партньорство на бившия софтуер на Pinnacle, професионално ниво, Liquid Edition. Той е придобит от Avid и по-късно от Corel през юли 2012. Pinnacle Studio позволява на потребителите

Виж повече
Оставете коментар