Giant, Крконоше, Чешката Paradise

Intel

  • Процесори Intel Meltdown и Spectre & Intel

    Разтопяването е хардуерна уязвимост, засягаща микропроцесори Intel x86, процесори IBM POWER и някои микропроцесори, базирани на ARM. Позволява на неупълномощен процес да чете цялата памет, дори и да не е разрешена. Разтопяването засяга широк кръг от системи. По време на публикуването на тази констатация, всички устройства, които използват само последната версия на пластира на iOS, Linux, macOS или Windows, са включени. В [...]

Обратно към Връх