Maloskalsko

Природен парк "Малоскалско" е защитена територия, обявена в "1997", която е разположена в югозападния граничен район на област Ябланице над Ниш в района на Либерец, частично в ЧК "Чешки Рай". Лежи на двата брега

Виж повече