Чешката Paradise

Český ráj е наименование за територия в Средна Полица, която се отличава с висока концентрация на природни и исторически забележителности. Названието "Чешкият Рай" оригинално обозначаваше района "Литомерска" (днес наричан "Захара")

Виж повече