Maloskalsko

Природен парк "Малоскалско" е защитена територия, обявена в "1997", която е разположена в югозападния граничен район на област Ябланице над Ниш в района на Либерец, частично в ЧК "Чешки Рай". Лежи на двата брега

Виж повече

Чешката Paradise

Český ráj е наименование за територия в Средна Полица, която се отличава с висока концентрация на природни и исторически забележителности. Названието "Чешкият Рай" оригинално обозначаваше района "Литомерска" (днес наричан "Захара")

Виж повече