Giant, Крконоше, Чешката Paradise

GDPR

  • Какво представлява GDPR? Прочетете повече>

    Какво представлява GDPR?

    GDPR - Общ регламент за защита на данните. Общ регламент за защита на данните, съкратен на GDPR, пълно заглавие Регламент 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета (27) на 2016. Април 95 за защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на директивата 46 / XNUMX / EC (Общ регламент [...]

Обратно към Връх