Giant, Крконоше, Чешката Paradise

EMBA

 • Архивиране на архивбокс Прочетете повече>

  Архивиране на архивбокс

  EMBA е чешка компания с дълга традиция и отговорен подход към обществото и околната среда. Неговите биологични продукти се произвеждат от преработката на хартия и са напълно рециклируеми. Чрез продуктите си EMBA допринася и за опазването и опазването на културно-историческото наследство в много страни. Като важен регионален работодател, тя възприема отговорността си за развитието на устойчиви и безопасни условия на труд [...]

 • Гладък картон, архив, архив, офис, биндер Прочетете повече>

  Гладък картон, архив, архив, офис, биндер

  EMBA е чешка компания с дълга традиция и отговорен подход към обществото и околната среда. Неговите биологични продукти се произвеждат от преработката на хартия и са напълно рециклируеми. Чрез продуктите си EMBA допринася и за опазването и опазването на културно-историческото наследство в много страни. Като важен регионален работодател, тя възприема отговорността си за развитието на устойчиви и безопасни условия на труд [...]

 • Производство и продажба на гладки картони и свързващи материали Прочетете повече>

  Производство и продажба на гладки картони и свързващи материали

  EMBA е чешка компания с дълга традиция и отговорен подход към обществото и околната среда. Неговите биологични продукти се произвеждат от преработката на хартия и са напълно рециклируеми. Чрез продуктите си EMBA допринася и за опазването и опазването на културно-историческото наследство в много страни. Като важен регионален работодател, тя възприема отговорността си за развитието на устойчиви и безопасни условия на труд [...]

 • Гладък картон, производство и продажба Прочетете повече>

  Гладък картон, производство и продажба

  EMBA е чешка компания с дълга традиция и отговорен подход към обществото и околната среда. Неговите биологични продукти се произвеждат от преработката на хартия и са напълно рециклируеми. Чрез продуктите си EMBA допринася и за опазването и опазването на културно-историческото наследство в много страни. Като важен регионален работодател той вижда своята отговорност за развитието на устойчива и безопасна работа [...]

 • Производство и продажба на гладки картон и свързващи вещества Прочетете повече>

  Производство и продажба на гладки картон и свързващи вещества

  EMBA spol. с. Пасеки над Жезиро се намира на територията на две защитени територии - Национален парк "Горяни планини" и защитената местност "Джейзера" в долината на река Jizera. Тази зона е не само важен туристически център, но и спортен център за зимни спортове. Началото на историята на компанията е свързано с 1882 година, когато е създаден картонен магазин. Първият продукт е бял [...]

Обратно към Връх