Музикалната терапия е използването на музика за подобряване на здравето или функционалните резултати. Музикалната терапия е креативна художествена терапия, състояща се от процес, при който музикалният терапевт използва музиката и всички аспекти - физически, емоционален, умствен, социален, естетически и духовен - за да помогне на клиентите да подобрят физическото и психическото си здраве. Музикалните терапевти предимно помагат на клиентите да подобрят здравето си в няколко области като когнитивно функциониране, моторни умения, емоционално развитие, комуникация, сетивни, социални умения и качество на живот, като използват както активен, така и възприемчив музикален опит като импровизация, композицията и слушането и дискусията на музиката за постигане на целите на лечението. Съществува широка литературна база за качествена и количествена научноизследователска дейност. Някои често срещани практики включват разработка (комуникация, моторни умения и др.) С хора със специални нужди, писане на песни и слушане в реминисценция / ориентация с възрастните хора, обработка и релаксация, и ритмично увличане за физическа рехабилитация при жертви на инсулт. Музикалната терапия се използва и в някои медицински центрове, ракови центрове, училища, програми за възстановяване на алкохол и наркотици, психиатрични болници и възстановителни съоръжения.

Не бяха открити никакви продукти съвпадение избора си.