Поп-музиката е жанр на популярната музика, възникнала в съвременната си форма в САЩ и Обединеното кралство по време на средата на 1950. Термините "популярна музика" и "поп музика" често се използват взаимозаменяемо, въпреки че първото описва цялата популярна музика и включва много разнообразни стилове. "Поп" и "рок" са грубо синонимни термини до края на 1960, когато те стават все по-диференцирани един от друг. Макар че голяма част от музиката, която се появява в рекордните класации, се разглежда като поп музика, жанрът се различава от графичната музика. Поп музиката е еклектична и често заема елементи от други стилове като градски, танцов, рок, латински и страна; въпреки това, съществуват основни елементи, които определят поп музиката. Идентифициращите фактори включват най-често песни с кратък до средно дълъг формат, написани в основен формат (често стихословната структура), както и често използваните повтарящи се припеви, мелодични мелодии и куки.

Не бяха открити никакви продукти съвпадение избора си.