Народната музика включва традиционната народна музика и жанра, който еволюира от нея по време на фолклорното възраждане на 20. Някои видове народна музика може да се нарече световна музика. Традиционната народна музика е дефинирана по няколко начина: като музика предавана устно, музика с неизвестни композитори или музика, изпълнявана по поръчка за дълъг период от време. Тя е в контраст с търговски и класически стилове. Терминът произхожда от 19 век, но фолклорната музика се простира отвъд това.

Не бяха открити никакви продукти съвпадение избора си.