Африканската популярна музика, като африканската традиционна музика, е огромна и разнообразна. Повечето съвременни жанрове на африканската популярна музика се основават на кръстосаното опрашване със западната популярна музика. Много жанрове от популярна музика като блус, джаз, салса, зук и румба произтичат в различни степени на музикалните традиции от Африка, заведени в Америка от завладяни африканци. Тези ритми и звуци впоследствие бяха адаптирани от по-нови жанрове като рок, ритъм и блус. Също така, африканската популярна музика е възприела елементи, по-специално музикалните инструменти и техниките за записване на западната музика. Терминът "афропоп" (наричан още афро-поп или афро поп) понякога се използва за позоваване на съвременната африканска поп музика. Терминът не се отнася до конкретен стил или звук, а се използва като общ термин за африканската популярна музика.

Не бяха открити никакви продукти съвпадение избора си.